Λογότυπο BlueByte Software BlueByte Software

Διαχείριση παραγωγής μέσω Διαδικτύου

Το διαδίκτυο και τα πλεονεκτήματά του δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την ήδη πλούσια τεχνολογική παλέτα της BlueByte Software.

Παροχή πληροφοριών στους συνεργάτες σε επίπεδο παραγωγής, ζημιών και πελατολογίου σε αμιγές περιβάλλον Internet.

Περιγραφή