Λογότυπο BlueByte Software BlueByte Software

Γενική Λογιστική – Εσοδα / Εξοδα

Πρόγραμμα Οικονομικής Διαχείρισης βασισμένο στα παγκόσμια λογιστικά πρότυπα της Χρέωσης και Πίστωσης λογαριασμών.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα εμπορικά προγράμματα της BlueByte Software.

Ενσωματώνει την διαχείριση Βιβλίων Γ’ κατηγορίας και Βιβλίων Β’ κατηγορίας, εφαρμόζοντας το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

 • Παραμετρική ανάπτυξη λογαριασμών, ανάλογη με εκείνη του ενιαίου λογιστικού σχεδίου σε γενική, κλαδική η ελεύθερη μορφή.
 • Δυνατότητα διαμόρφωση και επέκτασης των στοιχείων Λογαριασμών από τον χρήστη.
 • Καταχώρηση λογιστικών κινήσεων με τη βοήθεια wizard.
 • Δυνατότητα συγκεντρωτικών λογαριασμών με ανάλυση των στοιχείων στην κίνηση. Πχ. Ένας λογαριασμός προμηθευτών με ανάλυση των στοιχείων Α.Φ.Μ. κτλ. στην κίνηση.
 • Δημιουργία πρότυπων λογιστικών άρθρων για χρήση wizard.
 • Παρακολούθηση Αξιόγραφων.
 • Οριστική ενημέρωση κινήσεων, βάσει οριακής ημερομηνίας.
 • Πλήρες κύκλωμα αυτόματης δημιουργίας κινήσεων αναλυτικής λογιστικής.
 • Δημιουργία καταστάσεων ΚΕΠΥΟ.
 • Δημιουργία Ισοζυγίων ASCII.
 • Δυνατότητα μεταφοράς λογιστικού σχεδίου ή εταιρείας σε νέα εταιρεία.
 • Αυτόματη δημιουργία κινήσεων κλεισίματος και ανοίγματος.
 • Εισαγωγή και εξαγωγή κινήσεων και λογαριασμών για μεταφορά από/προς τρίτα προγράμματα.
 • Online σύνδεση και εισαγωγή κινήσεων με όλα τα προγράμματα της BlueByte Software.
 • Μεταφορά όλων των δεδομένων σε εφαρμογές των Windows όπως Excel, Word κτλ.
 • Πληθώρα οικονομικών αναφορών όπως Ισοζύγιο, Γενικό και Αναλυτικό Καθολικό, Ημερολόγιο, Υπόλοιπα, Ισολογισμός, Αποτελέσματα, Γραφικές Παραστάσεις.
 • Γραφική Γεννήτρια Αναφορών για δυνατότητα κατασκευής αναφορών με από τον χρήστη.