Λογότυπο BlueByte Software BlueByte Software

Επικοινωνίες μεταξύ πρακτορείων

Το κύκλωμα της Ανταλλαγής Δεδομένων προσφέρει στα Ασφαλιστικά πρακτορεία την δυνατότητα να επικοινωνήσουν με άλλα πρακτορεία και να εξάγουν ή να εισάγουν την παραγωγή τους. Απαραίτητη είναι η προυπόθεση της ύπαρξης της εφαρμογής InsuranceWorks και στα δύο πρακτορεία σε συμβατές μεταξύ τους εκδόσεις.

Περιλαμβάνει