Λογότυπο BlueByte Software BlueByte Software

Αυτόματος διαχωρισμός παραγωγής

Το κύκλωμα Agent-Client προσφέρει σε Ασφαλιστικά πρακτορεία την δυνατότητα να επιτρέψουν σε κάθε συνεργάτη τους την πρόσβαση στην εφαρμογή InsuraceWorks για να διαχειρίζονται την προσωπική τους μόνο παραγωγή ή την παραγωγή της πυραμίδας τους.

Αναλυτικά ο κάθε συνεργάτης του πρακτορείου έχει τις εξής δυνατότητες: