Δαλαμάρας Γεώργιος

Νάουσα
Πλατεία Διοικητηρίου 7, τ.κ. 59200