Επικοινωνίες μεταξύ πρακτορείων

Το κύκλωμα της Ανταλλαγής Δεδομένων προσφέρει στα Ασφαλιστικά πρακτορεία την δυνατότητα να επικοινωνήσουν με άλλα πρακτορεία και να εξάγουν ή να εισάγουν την παραγωγή τους. Απαραίτητη είναι η προυπόθεση της ύπαρξης της εφαρμογής InsuranceWorks και στα δύο πρακτορεία σε συμβατές μεταξύ τους εκδόσεις.

Περιλαμβάνει

  • Εξαγωγή προτάσεων από υποκατάστημα σε κεντρικό
  • Εισαγωγή προτάσεων στο κεντρικό από υποκατάστημα
  • Εξαγωγής παραγωγής από κεντρικό σε υποκατάστημα/ ή συνεργαζόμενο πρακτορείο
  • Εισαγωγή παραγωγής σε υποκα υποκατάστημα/ ή συνεργαζόμενο πρακτορείο από κεντρικό