Αυτόματος διαχωρισμός παραγωγής

Το κύκλωμα Agent-Client προσφέρει σε Ασφαλιστικά πρακτορεία την δυνατότητα να επιτρέψουν σε κάθε συνεργάτη τους την πρόσβαση στην εφαρμογή InsuraceWorks για να διαχειρίζονται την προσωπική τους μόνο παραγωγή ή την παραγωγή της πυραμίδας τους.

Αναλυτικά ο κάθε συνεργάτης του πρακτορείου έχει τις εξής δυνατότητες:

  • Διαχείριση του πελατολογίου του (εισαγωγή νεων πελατών ή υποψηφιών, παρακολούθηση υπολοίπων τους κτλ)
  • Εισαγωγή νέων προτάσεων
  • Παρακολούθηση της παραγωγής του με πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες εκτυπώσεις (πχ Παραγωγή, Ληξιάρια, Ανεξόφλητα κτλ)
  • Εισαγωγή Εισπράξεων Πελατών
  • Παρακολούθηση του υπολοίπου του σε σχέση με το πρακτορείο μέσω της οικονομικής του καρτέλας