Ασφαλιστικές Εταιρίες

Η ανοδική πορεία της BlueByte Software στον ασφαλιστικό χώρο, ξεκίνησε μέσα από δυναμικές συνεργασίες με σοβαρές επιχειρήσεις.

Η εφαρμογή αποτελείται από έναν ενιαίο κορμό στον οποίο συνεργάζονται αρμονικά το κομμάτι της παραγωγής και το οικονομικό κύκλωμα.

Παραγωγή

 • Όλα τα οικονομικά μεγέθη συγκεντρώνονται στον πελάτη (πελατοκεντρικό σύστημα) δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα και στα στοιχεία Marketing.
 • Την παραπάνω έννοια γνωστή και ως CRM πλαισιώνουν τα ολοκληρωμένα κυκλώματα των συνεργατών και κλάδων.
 • Η ταυτόχρονη παρακολούθηση συμβολαίων με ίδια ή διαφορετικά περουσιακά στοιχεία βρίσκει πλήρη εφαρμογή υιοθετώντας την έννοια των ασφαλιστικών αντικειμένων.
 • Τα «πακέτα» καλύψεων αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εφαρμογής.
 • Οι αυτόματες ανανεώσεις και πρόσθετες πράξεις, διασφαλίζουν την ταχύτητα και την αξιοπιστία των εργασιών.
 • Από τις Προτάσεις εκτυπώνονται Cover Notes ή προσωρινά σήματα σε παραμετρικό έντυπο επιλογής του χρήστη με αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης προτάσεων.
 • H τιμολόγηση για όλους τους κλάδους γίνεται μέσα από ενιαίο κύκλωμα. Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμα και βασικές παράμετροι της τιμολόγησης δεν είναι δεσμευτικοί και ορίζονται από τον χρήστη.
 • Η έκδοση και τιμολόγηση των Προσθέτων Πράξεων γίνεται απο ειδικό κύκλωμα με τις λιγότερες δυνατόν κινήσεις. Κατά την ανανέωση λαμβάνονται υπόψη όλες οι Πρόσθετες Πράξεις που έχει υποστεί το συμβόλαιο.
 • Το παραμετρικό δικαίωμα προσφέρει αναμφισβήτητα ελευθερία σε μελοντικές αλλαγές ενώ μπορεί να μεταβληθεί από τον τελικό χρήστη ακόμα και ανά συμβόλαιο.
 • Το σύστημα της παρακολούθησης των φόρων, δικαιωμάτων και εκπτώσεων-επιβαρύνσεων είναι επαναστατικό, ευέλικτο, απόλυτα παραμετρικό και επεκτάσιμο. Αρκεί να αναφερθεί ότι επιδέχεται στοιχεία (πχ εκπτώσεις-επιβαρύνσεις) που κατασκευάζει ο τελικός χρήστης ή που επιβάλει το κράτος χωρίς την παρέμβαση της BlueByte Software.
 • Αντιμετωπίζει ακόμη νέους φόρους, επικουρικές συνδρομές ή κατάργηση αυτών.
 • Όλες οι παραπάνω ιδιότητες αναλύονται ανάλογα με τις ανάγκες ανά κάλυψη και ανά ημερολογιακή περίοδο.
 • Με την καταχώρηση των συμβολαίων το σύστημα είναι πλέον έτοιμο για τις τακτικές διαδικασίες της έκδοσης των συμβολαίων, της εκτύπωσης των θεωρημένων μητρώων, της εκτύπωσης αποθεμάτων και της αποστολής στοιχείων στην Υ.Σ.Α.Ε.
 • Τα Συμβόλαια, Ανανεωτήρια, Πρόσθετες Πράξεις και Πολυασφαλιστήρια που εκδίδονται, μπορούν αυτόματα να τυπώνονται σε μηχανογραφικά έντυπα.
 • Ένα επιπλέον πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο μηχανισμός των προσθέτων πράξεων εμπλουτίζει την εφαρμογή με την δυνατότητα προβολής της τελευταίας εικόνας του συμβολαίου όπως αυτή προκύπτει από το πρωτασφαλιστήριο μέχρι σήμερα. Αυτό βέβαια δεν έρχεται σε διένεξη με το ιστορικό του συμβολαίου το οποίο συνεχίζει και υπάρχει αναλυτικά με όλα τα επι μέρους στοιχεία.
 • Μοναδική δυνατότητα αποτελεί η παραμετρική κατασκευή-επέκταση των στοιχείων κλάδων από τον τελικό χρήστη. Τα ειδικά στοιχεία του κάθε κλάδου (πχ Αρ.Πλαισίου, Χρώμα, διεύθυνση κινδύνου) είναι εκμεταλλεύσιμα από την εφαρμογή και μπορούν να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως σε στατιστικά και εκτυπώσεις.
 • Ο αυτόματος υπολογισμός προμηθειών βασίζεται σε ένα πανίσχυρο σύνολο παραμέτρων. Ορίζοντας αυτές τις παραμέτρους ικανοποιούνται και οι πιό απαιτητικές ανάγκες υπολογισμού προμηθειών. Καλύπτονται περιπτώσεις προμήθειας ανά Συνεργάτη/Αντικείμενο/Κάλυψη. Αλλαγή προμήθειας ανά έτος (Βασικές Καλύψεις Ζωής). Ετήσιες αναπροσαρμογές ασφαλίστρων που οι προμήθειες τους υπολογίζονται ξεχωριστά.
 • Η πυραμίδα των υπερπρομηθειών αναλύεται μέχρι εννέα επίπεδα και υπολογίζεται παραμετρικά στα καθαρά ασφάλιστρα και εξερχόμενες προμήθειες.
 • Με το κύκλωμα Ζημιών παρακολουθούνται τα στοιχεία του φακέλλου, η πλήρης περιγραφή, οι εικόνες της Ζημίας, οι προβλέψεις ποσών με ιστορικότητα, οι πληρωμές στον παθόντα και τους παρέχοντες υπηρεσίες που αφορούν τη Ζημία.
 • Η λειτουργία όμως των ζημιών επεκτείνεται και στο κομμάτι των μαζικών ανανεώσεων με αυξομειώσεις στα ασφάλιστρα των συμβολαίων ανάλογα με την έκπτωση ή επιβάρυνση στην οποία αναφέρεται (πχ Bonus-Malus, Νέος Οδηγός σε Ηλικία, Ιδιότητος, Ομαδικές Εκπτώσεις).
 • Τα παρελκόμενα των παραπάνω διαδικασιών είναι τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία οι εκτυπώσεις Loss Ratio, τα θεωρημένα μητρώα προβλέψεων και πληρωμών που πρέπει να εκτυπωθούν.
 • Η απόδοση αυξάνει, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας καθώς δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας με συνεργαζόμενα πρακτορεία ή υποκαταστήματα και αποστολής της παραγωγής τους με μαγνητικό μέσο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).
 • Η λειτουργία αυτή εκτός από την επιτάχυνση των εργασιών του πρακτορείου, αποτελεί κίνητρο για νέες συνεργασίες αφού απαλλάσει εξ’αρχής τον ενδιαφερόμενο νέο συνεργάτη από τον όγκο της καταχώρησης.
 • Στόχοι επί της παραγωγής, διατηρησιμότητα και στατιστικά αυτοματοποιούνται και προσφέρουν στον σύγχρονο Manager την δυνατότητα λήψης στρατηγικών αποφάσεων.
 • Οι παραδόσεις των συμβολαίων παρακολουθούνται μέσω εξειδικευμένου κυκλώματος με αυτόματες διαδικασίες χαρακτηρισμού των συμβολαίων.
 • Πληθώρα εκτυπωτικών, αναφορών και στατιστικών αντλούν πληροφορίες απο τα καταχωρημένα στοιχεία και τα παρουσιάζουν με όλες τις πιθανές μορφές.
 • Καλύπτονται ακόμη και ειδικές λειτουργίες όπως έκδοση Ταχυπληρωμών και αυτόματη εισαγωγή των εισπράξεων απο μαγνητικό μέσο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 • Τα προβλήματα Marketing επιλύονται με μαζικές αποστολές πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ταυτόχρονη ενημέρωση της βάσης δεδομένων.
 • Ενσωματώνονται σύγχρονες μέθοδοι οργάνωσης γραφείου με τον μοναδικό διαχειριστή εγγράφων και τα ραντεβού σε γραφικό περιβάλλον.
 • Τα αιτήματα των πελατών, συνεργατών και τρίτων με το ιστορικό τους, αποτελούν βασικό εργαλείο για την διαχείριση των εκκρεμοτήτων.
 • Πρόσβαση μέσω Internet για όλους τους συνεργαζόμενους Ασφαλιστές και πελάτες με εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο (Β2Β, C2B).

Οικονομικό Κύκλωμα

 • Παραμετρικά κάθε Συμβόλαιο ακολουθείται από τις παρακάτω οικονομικές κινήσεις:
  • Χρεώσεις Πελατών
  • Χρεώσεις Συνεργατών
  • Πιστώσεις Προμηθειών Συνεργατών
  • Πιστώσεις Υπερπρομηθειών Συνεργατών
 • Παντοδύναμα εργαλεία αποτελούν τα κυκλώματα εισπράξεων – πληρωμών. Η απόδοση των προμηθειών με συμψηφισμό (μικτά μείον προμήθειες) είναι υπόθεση ρουτίνας και δεν απαιτεί πολύπλοκους χειρισμούς.
 • Απεριόριστοι είναι και οι τρόποι είσπραξης – πληρωμής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα σε μία διαδικασία (μετρητά, αξιόγραφο, πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε λογαριασμό).
 • Αυτόματα «κλείνουν» και τα υπόλοιπα στην περίπτωση που υπάρχει ποσό σε εκκρεμότητα προς είσπραξη ή πληρωμή.
 • Το κύκλωμα των αξιογράφων συνδέεται άμεσα με τις οικονομικές κινήσεις και υποστηρίζει την απόδοση των προμηθειών κατά την λήξη του.
 • Οι διακανονισμοί με τους συνεργάτες ορίζονται ανά κλάδο και λειτουργούν παράλληλα με το υπόλοιπο οικονομικό κύκλωμα.
 • Άμεση σύνδεση με την λογιστική της BlueByte Software ή τρίτου κατασκευαστή σε κλαδικό ή όχι επίπεδο.
 • Ενημέρωση ΚΕΠΥΟ.
 • Οικονομικές εκτυπώσεις (καρτέλλες, ημερολόγια, ισοζύγια) συγκεντρωτικά και αναλυτικά.