Ολοκλήρωση εγκατάστασης του Hotel Works στη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή μονάδα της Ελλάδας, το Messonghi Beach

Η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή μονάδα της Ελλάδας (920 δωμάτια), το Messonghi Beach στη Κέρκυρα, εμπιστεύτηκε την BlueByteSoftware για την πλήρη μηχανοργάνωση του.

BlueByte Software με την πολυετή εμπειρία της σε σύγχρονα συστήματα μηχανοργάνωσης ξενοδοχειακών μονάδων, ανέλαβε να εγκαταστήσει με επιτυχία το λογισμικό Hotel Works για την διαχείριση του Front Office και Back Office και το Food & BeverageWorks για τη παρακολούθηση των εννέα επισιτιστικών τμήματων του.

Η εγκατάσταση – παραμετροποίηση του λογισμικού, όπως και η εκπαίδευση του προσωπικού, πραγματοποιήθηκαν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δίνοντας τη δυνατότητα στην επιχείρηση να λειτουργεί πλήρως μόλις σε τρεις εβδομάδες.