Το πρωτοποριακό λογισμικό Hotel Works Web Reservation System της BlueByte Software, το οποίο είναι εγκατεστημένο σε περισσότερες από τριάντα ξενοδοχειακές μονάδες, έκλεισε με απόλυτη επιτυχία το πρώτο χρόνο λειτουργίας του.

Η μοναδικότητα του έγκειται στο γεγονός, ότι είναι εγκαταστημένο σε υπολογιστή του Ξενοδοχείου και η ιστοσελίδα του Ξενοδοχείου επικοινωνεί ONLINE με την βάση δεδομένων του Hotel Works (το λογισμικό διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων της BlueByte Software), προσφέροντας πάντα πραγματική διαθεσιμότητα και τιμές.