Ενας χρόνος λειτουργίας του Hotel Works Web Reservation System

Το πρωτοποριακό λογισμικό Hotel Works Web Reservation System της BlueByte Software, το οποίο είναι εγκατεστημένο σε περισσότερες από τριάντα ξενοδοχειακές μονάδες, έκλεισε με απόλυτη επιτυχία το πρώτο χρόνο λειτουργίας του.

Η μοναδικότητα του έγκειται στο γεγονός, ότι είναι εγκαταστημένο σε υπολογιστή του Ξενοδοχείου και η ιστοσελίδα του Ξενοδοχείου επικοινωνεί ONLINE με την βάση δεδομένων του Hotel Works (το λογισμικό διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων της BlueByte Software), προσφέροντας πάντα πραγματική διαθεσιμότητα και τιμές.