Τα 2 Resorts της Sunsails στην Ελλάδα έκλεισαν και δεύτερη περίοδο λειτουργίας με το ολοκληρωμένο περιβάλλον Hotel Works της BlueByte Software (εγκαταστάσεις πολλαπλών Ξενοδοχείων, πολλαπλών ανεξάρτητων σημείων πώλησης, Mini Market, Διαχείριση Αποθηκών καθώς και Γέφυρα με Γενική Λογιστική).

Τα 2 Resorts χρησιμοποιούν το Money Less System της BlueByte Software με το οποίο κάθε ξεχωριστός πελάτης διαθέτει την προσωπική του κάρτα με την οποία πραγματοποιούνται όλες οι χρεώσεις σε όλα τα σημεία πώλησης των Ξενοδοχείων. Με τον τρόπο αυτό, αφ’ ενός διευκολύνονται οι πωλήσεις των προϊόντων των σημείων πώλησης, αφ’ ετέρου μηδενίζεται ο χρόνος έκδοσης λογαριασμών και τιμολογίων την ώρα της μαζικής αναχώρησης των groups.

Σημαντικό ρόλο στην απροβλημάτιστη λειτουργία των πολύπλοκων αυτών εγκαταστάσεων είναι η ευχρηστία και η ευελιξία των προγραμμάτων Hotel Works της BlueByte Software, αφού ακόμα και το εποχιακό προσωπικό εκπαιδεύεται και αποδίδει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.