Μια από τις πιο πολύπλοκες φετινές εγκαταστάσεις της BlueByte Software, έκλεισε 3 μήνες λειτουργίας. Το resort της SunSail στην Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει την ταυτόχρονη παρακολούθηση 3 Ξενοδοχειακών μονάδων, 8 Point Of Sales και Mini Market.

Σημαντική προσθήκη στην άψογη λειτουργία της επιχείρησης η χρήση των προσωπικών χρεωστικών καρτών, οι οποίες τυπώνονται από την reception και δίνονται σε κάθε διαμένοντα. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των συναλλαγών, μειώνονται τα λάθη ενώ μειώνεται στο ελάχιστο ο απαιτούμενος χρόνος για την έκδοση λογαριασμών.